A R M  MILJÖANALYS - O V K - Inomhusklimat - Ventilation, Inomhusmiljö, arbetsmiljö, expert
Certifikat (klicka för att se)
Certifikat Sakkunnig Riksbehörig Funktionskontrollant RI.SE (O V K) till 2020.
Diplomerad Skydds-(Arbetsmiljö)-ingenjör 1985 till 2020.
Certifikat RADONMÄTNINGAR enligt samverkan med Lunds Tekniska högskola, Boverket.

OVK -  Obligatorisk  Ventilations Kontroll & Energideklaration

 • Micasa fastigheter, vårdinrättningar, särskilt vård boende.2006
 • Incoord AB, Sjukhus, kontorsfastigheter, industrifastigheter, bostäder 2004-2014.
 • Jacobson & Widmark AB, Miljökontrollant Rot-program bostäder 1996
 • Byggnads Styrelsens Konsultbyrå AB (B S K /,Vasakronan AB)1986-1988
 • Statliga byggnader, Fortifikationsverket, FO I. Bromma, 2008
 • Bostadsrättsföreningar, Stockholms Län.1994-2017
 • Restauranger tretiotal referenser.2002-2013
 • Privata Fastigheter.1997-2016 ff
 • Villor 1996-2016.ff


Ventilationskontroll & Luftkvalité

 • Skolor, förskolor och daghem,15% Projekt Yrkesinspektionen Sthlms Stad från 1998-1999.
 • Anställd vid fyra olika Företagshälsovårdscentraler / F H V Skyddsingenjör, 1980-1994.


Övriga referenser

 • Företagshälsovården, förebyggande arbetsmiljö, för arbetsplatser 1980-1994.
 • Yrkesmedicin Karolinska projekt luftkvalité mätning hos yrkeschaufförer.1999. 
 • Arbetarskyddsstyrelsens laboratorier, projekt injustering av dragskåp.1986-87
 • Yrkesmedicin Sthlms läns landsting, under 20 tal operationer, Arbetsmiljöanalys under Operation- av Läkare - Sköterskor vid läckage av Narkos-mask-exponering, mäts vid autentiska operationer, Projektet-1982-1984.
 • Statens Bakteriologiska laboratorium(S B L)injustering av forskningslaboratorium-ventilation,1986-87
 • Laboratorieventilation inom Stockholms läns landsting, exponering-luftrörelser vid dragskåp,examensarbete Skyddsingenjör Arbetarskyddsstyrelsen i samarbete med Umeå Universitet.1985.
 • Forskning  i uthållig utveckling,6 E:na, Ergonomi, Ekonomi, Emissioner, Ekologi, Energi, Environmental. Data & Kontorsarbete-ergonomi, Lunds Universitet 1994.
 • Stockholms Läns landsting, Kontorsarbetsplatser examensarbete Jönköpings Högskola 1980

      Referenser kan tas fram vid förfrågan

Har haft ett bra samarbete i tjugo år med ARM Miljöanalys och rekommenderar därför er att konsultera ARM Miljöanalys som är med sina tvärvetenskapliga kunskaper mycket bra på att analysera förbättra byggnaders inomhusklimat./ Ingenjör Leif Bejner och Ing.Kjell Jensman

Servicen på ARM MILJÖANALYS - OVK är fantastisk. Jag har varit kund i många år nu, och jag är alltid nöjd och imponerad av hur trevligt bemött jag blir av de som jag har kontakt med. Tack!”
Lars Hansson