A R M   MILJÖANALYS - O V K - Inomhusklimat - Ventilation, Inomhusmiljö, arbetsmiljö, expert

Sedan 1998 har företaget funnits med tjänster som  inomhusklimat-analyser, ventilationsbesiktningar och andra tekniska tjänster för analys av inomhusmiljöer i alla sorters byggnader och verksamheter.


Vårt företag är baserat på kunskap och att våran kunskap används rätt för att lösa kundernas behov.Rationell hantering betyder samordningsvinster för både uppdragsbeställaren och vårat företag.

Som ett resultat av den tvärvetenskapliga kunskapsbas och träffsäkra analysförmåga med bra lösningar och låga kostnader, har vi många  återkommande kunder.
Dessa kunder och uppdragsgivare finns samlade under rubriken "Referenser".
 
Hoppas vi får ett gott möte med varandra och ett bra samtal och därefter genomföra era uppdrag.
Kontakta oss för kostnadsfri offertförfrågan.Våran tvärvetenskapliga kunskapsbas med många tjänster ger er ett brett utbud av tjänster som vi kan genomföra stegvis i en åtgärdsplan under en planerad tidsperiod.
Vi kan referera till många nöjda kunder. Vi kommer att delge er under genomförandet och informera er kontinuerligt.Vi kommer att göra allt för att ni skall bli nöjda med våra resultat av besiktningar, kontroller och analyser samt åtgärdsförslag.


Stopp i ventilationskanal.Felsökning med kamera i ventilationskanal
Stopp i ventilationskanal.Felsökning med kamera i ventilationskanal
Vid installation glömde man att ansluta till huvudkanal.Göra håltagning.Ingen ventilation i bad på 20 år.Badrummet hade kaklats om tre gånger p.g.a. fuktskador.Vi upptäckte noll flöde vid OVK-besiktning.
Nyligen bytt kontrollventil/don till murad kanal med gemensam frånluftsfläkt på taket i äldre byggnad i Stockholm.
Nyligen bytt kontrollventil/don till murad kanal med gemensam frånluftsfläkt på taket i äldre byggnad i Stockholm.
Installation av spjällfunktion i fläktkammaren av murade kanaler, minskar energikostnaderna o optimerar flödena och  underlättar injusteringen av flöde
Installation av spjällfunktion i fläktkammaren av murade kanaler, minskar energikostnaderna o optimerar flödena och underlättar injusteringen av flöde
Analys med värmekamera inomhus.
Analys med värmekamera inomhus.
Den mörka färgen i hörnet på ytterväggen/rummet är ett energiläckage uppmätt temperatur +7,8 grader Celsius-Nov.
Täthetsprov/läckageanalys av bostad villa, byggnad där analyseras storleken av energiförluster, utförs med Blower Door och termografi med värmekamera.
Täthetsprov/läckageanalys av bostad villa, byggnad där analyseras storleken av energiförluster, utförs med Blower Door och termografi med värmekamera.
En monterad fläktstyrd "dörr" med fläkt och tryckmätare bakom i rött. .
Luftflödesmätning med flödesmätare med  täckande blå stos på ventilationsgaller på yttervägg.
Luftflödesmätning med flödesmätare med täckande blå stos på ventilationsgaller på yttervägg.
Instrumentet kan mäta både från o till luftsflöden.
Fuktmätning av olika material, här golv.
Fuktmätning av olika material, här golv.
Fuktmätning med kulcensor GANN-UNI 1.Mäter fukt en bit in i materialet 4-7 cm.Utan att borra och skada materialet M1.Parkett sedan M2.betongplatta.
Spiskåpa med spjällfunktion timmer för gemensam takfläkt till alla bostäder-kök
Spiskåpa med spjällfunktion timmer för gemensam takfläkt till alla bostäder-kök
Vi kan anpassa/ injustera normflödet för alla bostäder i bostadshuset.