A R M MILJÖANALYS - OVK - Ventilation, Energi & Inomhusmiljöexpert
Vi hjälper er med ventilationsteknik och minskad energi-underhålls-kostnad och förbättrad inomhusmiljö i er bostad och byggnad.

Ni kan vända er till Roger Mattsson 070-415 21 16 för att få hjälp med nedanstående tjänster.
Är certifierad expert. Certifikaten finns under referenser.
Finns i Stockholms Län och betjänar hela Sverige:


Funktionskontroll av ventilationsinstallationer
Obligatorisk Ventilations Kontroll (OVK)              Information om OVK
Luftkvalitémätningar
Felsökningar  
Inomhusklimat
Fuktmätningar
Ventilationskontroller

Energideklaration
Enligt EU-direktivet skall man sänka energikostnaderna och växthusgaser. Olika metoder att genomföra det är genom tekniska lösningar som termografi, täthetsprovning, energieffektivisering, energiberäkningar vid åtgärdsförslag, kortare investeringsberäkningar och L C C kalkyler.

Inomhusklimat
Fuktmätning, Mögelanalys
Radonmätning-åtgärdsförslag.
Asbest och PCB-analys.
 
Arbetsmiljö
Arbetsmiljömätningar ex. riskanalyser inom olika branscher och företagskulturer i Sverige.
Systematiskt arbetsmiljöarbete enligt författning AFS 2001:1(2003:4) och arbetsmiljölagen.

Vi genomföra utredningar och analyser av alla byggnaders inomhusklimat då behov finns.Diplomerad Arbetsmiljöingenjör & Certifierad OVK-Besiktningsman/klimat.
Diplomerad Arbetsmiljöingenjör & Certifierad OVK-Besiktningsman/klimat.
Besiktningsman Roger Mattsson som Sakkunnig Funktionskontrollant Behörighet Kvalificerad för alla typer av ventilationssystem och byggnader i Sverige.
Besiktning av fläktaggregat FTX-R-Q-3,5 m3/s.
Besiktning av fläktaggregat FTX-R-Q-3,5 m3/s.
Fläktaggregat FTX system med energiåtervinning.
Besiktningskontroll med service & filterbyten.
Besiktningskontroll med service & filterbyten.
Drift och Underhåll (DU) med utökad servicekontroll. 

Våra vanligaste Våra tjänster används av fastighetsägare med olika byggnader och verksamheter, bostadsrättsföreningar och företag  i Sverige.

Hör av er så hjälper vi er att minska energikostnaderna och förbättra eran ventilation och inomhusmiljö i eran verksamhet eller i er bostad..

arm.miljoanalys@hotmail.se

Telefon: 070 - 415 21 16

ARM Miljöanalys - OVK
Högbergsgatan 23
11620 Stockholm